ค้นหาจากหัวข้อ

ปิด

เป็นเนื้อหาหลักจากที่นี่

เกี่ยวกับการปฏิบัติวันที่ 24 เดือนกรกฎาคมปีค.ศ. 2019 เซิร์ฟเวอร์การบำรุงรักษา

เพื่อการปฏิบัติเซิร์ฟเวอร์การบำรุงรักษา ไม่อ่านค้นคว้าเว็บไซต์ระดับนี้แล้วได้สูงที่สุด 1 ชั่วโมง
จะทำให้ทุกท่านของผู้ใช้ความไม่สะดวก และขอประทานโทษแต่ขอความกรุณาเข้าใจได้

  • ในวันกำหนดการการบำรุงรักษาเซิร์ฟเวอร์
    ตั้งแต่ 10 นาฬิกา 0 นาทีวันพุธที่ 24 เดือนกรกฎาคมปีค.ศ. 2019 ถึง 13 นาฬิกา 0 นาที
  • ผลกระทบโดยงาน
    อยู่ใน สภาพเข้าระดับเว็บไซต์ไม่ได้สูงที่สุด 1 ชั่วโมงในช่วงเวลางานตามที่ระบุด้านบน
  • คูปอง FEEL นาริตะ
  • แกลเลอรี

Narita shikisaisai
เทศกาล

Colored Leaves Festival อันที่ 21

วันอาทิตย์วันเสาร์ที่ 14 เดือนพฤศจิกายน - วันที่ 29

Narita Drum Festival

วันอาทิตย์วันเสาร์ที่ 17 เดือนเมษายนปีค.ศ. 2021 .18 วัน: กำหนดการ

kaiunhudoichi.jpg

Naritasan Shinshoji Temple Antique Fair

ยกเลิกเป็นระยะเวลาหนึ่ง

ดูรายละเอียด