ค้นหาจากหัวข้อ

ปิด

เป็นเนื้อหาหลักจากที่นี่

วันการต่ออายุ: วันที่ 8 เดือนมกราคมปีค.ศ. 2020

เกี่ยวกับกฎระเบียบจราจรบริเวณรอบๆ ภูเขานะริทะเดือนกุมภาพันธ์ปีค.ศ. 2020 .3 พระจันทร์

บริเวณรอบๆ ภูเขานาริตะ กฎระเบียบจราจรจัดขึ้นดังต่อไปนี้วันเสาร์ Sundays and holidays ของเดือน.3 และวันที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์เดือนกุมภาพันธ์
ถึงรบกวนทุกท่านของการใช้ แต่ขอรถยนต์ เพื่อร่วมมือ

แสดง (External link) .3 พระจันทร์กฎระเบียบจราจรด้วยแผนที่ใหญ่เดือนกุมภาพันธ์ FEEL นาริตะ

 • วันครบกำหนด:

เดือนกุมภาพันธ์ปีค.ศ. 2020
   วันเสาร์แต่ละวันวันอาทิตย์วันที่ 2 วันเสาร์วันที่ 8 วันอาทิตย์วันที่ 9 Tuesday (holiday) วันที่ 11 ,
 เป็นวันเสาร์ 29 วัน 24 วัน (เดือนชินคิว) 23 วัน ( Sundays and holidays ) วันเสาร์ 22 วันวันอาทิตย์ 16 วันวันเสาร์ 15 วัน

เดือนมีนาคมปีค.ศ. 2020
   วันอาทิตย์แต่ละวันวันเสาร์วันที่ 7 วันอาทิตย์วันที่ 8 วันเสาร์วันที่ 14 วันอาทิตย์วันที่ 15 ,
 เป็นวันอาทิตย์ 29 วันวันเสาร์ 28 วันวันอาทิตย์ 22 วันวันเสาร์ Friday (holiday) 21 วัน 20 วัน

 • ส่วนและเวลา:
  JR Narita Station - Yakushido Hall 11 นาฬิกา - 14 นาฬิกา
  11 นาฬิกา - 16 นาฬิกาข้างหน้าประตูใหญ่วัดในศาสนาพุทธ Yakushido Hall - นาริตะ (มุมร้านอาหารหม้อไฟ)
 • นอกจากนั้นวันจันทร์ที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ที่จัดสมาคมวันก่อนหน้าวันเริ่มฤดูใบไม้ผลิภูเขานาริตะขึ้น กฎระเบียบจราจรถูกทำดังต่อไปนี้ นอกจากนั้นขอความกรุณาผ่านตามคำสั่งของยามที่เกิดเหตุ เพราะเวลาข้อบังคับอาจจะถูกเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของวัน
   วันจันทร์ที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ 10 นาฬิกา - 18 นาฬิกา
  ข้างหน้าประตูใหญ่วัดในศาสนาพุทธ JR Narita Station - นาริตะ (มุมร้านอาหารหม้อไฟ)

 

 • คูปอง FEEL นาริตะ
 • แกลเลอรี

Narita shikisaisai
เทศกาล

Colored Leaves Festival อันที่ 21

วันอาทิตย์วันเสาร์ที่ 14 เดือนพฤศจิกายน - วันที่ 29

Narita Drum Festival

วันอาทิตย์วันเสาร์ที่ 17 เดือนเมษายนปีค.ศ. 2021 .18 วัน: กำหนดการ

kaiunhudoichi.jpg

Naritasan Shinshoji Temple Antique Fair

ยกเลิกเป็นระยะเวลาหนึ่ง

ดูรายละเอียด