ค้นหาจากหัวข้อ

ปิด

เป็นเนื้อหาหลักจากที่นี่

เกี่ยวกับการปิดทำการชั่วคราวของ Narita City Tourist Information Office Narita Kankokan (Narita Tourist Pavilion)

ทำ Narita City Tourist Information Office และ Narita Kankokan (Narita Tourist Pavilion) กับการปิดทำการชั่วคราวพร้อมกับการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินของประเทศโดยการขยายของโรคติดเชื้อทรงกลดไวรัสรุ่นใหม่ตลอดถึง - วันพุธที่ 6 เดือนพฤษภาคมวันพุธที่ 8 เดือนเมษายน เจ้าหน้าที่ทำงานใน Narita Kankokan (Narita Tourist Pavilion) คิดว่า ขอรับโทรศัพท์ ( 0476-24-3232 ) ได้ ถ้ามีการสอบถาม
นอกจากนั้นขยายระยะเวลาการปิดทำการการปิดทำการอย่างเท่าเทียมกันด้วย กรณีที่ระยะเวลาของการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินถูกขยาย ในโอกาสนี้จะแจ้งให้ทราบจากโฮมเพจ
ถึงรบกวน แต่ขอความกรุณาเป่าความเข้าใจของทุกท่านและความร่วมมือ

  • คูปอง FEEL นาริตะ
  • แกลเลอรี

Narita shikisaisai
เทศกาล

Colored Leaves Festival อันที่ 21

วันอาทิตย์วันเสาร์ที่ 14 เดือนพฤศจิกายน - วันที่ 29

Narita Drum Festival

วันอาทิตย์วันเสาร์ที่ 17 เดือนเมษายนปีค.ศ. 2021 .18 วัน: กำหนดการ

kaiunhudoichi.jpg

Naritasan Shinshoji Temple Antique Fair

ยกเลิกเป็นระยะเวลาหนึ่ง

ดูรายละเอียด