ค้นหาจากหัวข้อ

ปิด

เป็นเนื้อหาหลักจากที่นี่

ผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัด ชิบะข้อความเกี่ยวกับโรคติดเชื้อทรงกลดไวรัสรุ่นใหม่

จะแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัด ชิบะข้อความเกี่ยวกับโรคติดเชื้อทรงกลดไวรัสรุ่นใหม่ให้ทราบ

คนญี่ปุ่นเราใส่คว้านเป็นรู และช่วยเหลือกันและกัน และเพิ่งคิดว่าเป็น พอต้องผ่านพ้นสถานการณ์นี้ตอนนี้
ดังนั้น ถึงรู้สึกเกรงใจมาก และมี แต่มีความต้องการจากฉัน
ตอนมีวางขายถึงทุกท่านของที่นอกเขตจังหวัดถึงวันที่ 6 เดือนพฤษภาคม ต้องการการควบคุมตนเองของการเคลื่อนย้ายที่หัวใจไม่จังหวัด ชิบะที่กะทันหันไม่
ต้องการการควบคุมตนเองของการออกไปข้างนอกที่หัวใจไม่ที่นอกเขตจังหวัดที่กะทันหันไม่ถึงทุกท่านของชาวจังหวัดพร้อมด้วยนั่นระหว่างนี้ด้วย
คิดว่า เป็นความตึงเครียดร้ายแรงที่ไม่ถูกออกไปที่ทุกคนถูกขังในบ้านด้วย
ด้วยมือเรา ผ่านพ้นกันเถอะไปด้วยกำลังเรา ขอจากใจ

ชิบะนี่ channel (External link) ในโฮมเพจผู้ว่าราชการจังหวัดข้อความจังหวัด ชิบะเกี่ยวกับโรคติดเชื้อทรงกลดไวรัสรุ่นใหม่

 

  • คูปอง FEEL นาริตะ
  • แกลเลอรี

Narita shikisaisai
เทศกาล

Colored Leaves Festival อันที่ 21

วันอาทิตย์วันเสาร์ที่ 14 เดือนพฤศจิกายน - วันที่ 29

Narita Drum Festival

วันอาทิตย์วันเสาร์ที่ 17 เดือนเมษายนปีค.ศ. 2021 .18 วัน: กำหนดการ

kaiunhudoichi.jpg

Naritasan Shinshoji Temple Antique Fair

ยกเลิกเป็นระยะเวลาหนึ่ง

ดูรายละเอียด