ค้นหาจากหัวข้อ

ปิด

เป็นเนื้อหาหลักจากที่นี่

นะริเดะนเคะอิตัวแสดงบริเวณนี้ระดม crowd funding

ปลอดภัยไว้ก่อน! ปีนี้ที่มีขึ้นด้วยการส่งออนไลน์!

ถึงเป็นนะริเดะนเคะอิตัวแสดงบริเวณนี้ที่ตัวแสดงบริเวณนี้ทั่วประเทศชุมนุมอย่างยิ่งที่นาริตะ และดำเนินการ แต่ปีนี้จัดด้วยการส่งการแสดงดนตรีสดที่ YouTube ในฐานะมาตรการเกี่ยวกับโรคติดเชื้อแบบใหม่ทรงกลดไวรัสทุกปี

นอกจากนั้นตอนนี้ดำเนินการ crowd funding เพื่อให้สนับสนุนส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายการส่ง

กรุณาช่วยสนับสนุน เพื่อที่จะส่งหน้ายิ้มให้ที่ทั้งประเทศจากนาริตะ เพราะเตรียมชุดผลิตภัณฑ์เฉพาะท้องถิ่นนั้นของแต่ละที่ทั่วประเทศหรือคุณเสียงคำรามสินค้าการจำกัดเป็นสินค้าของการคืน

ถ้าทำกรอบเป้าหมายให้สำเร็จด้วย crowd funding กลายเป็นจริง

gotochi.jpg

ใช้ crowd funding เกี่ยวกับค่าการผลิต และกลายเป็นจริง กรณีที่ถึงจำนวนเงินเป้าหมาย
ไม่ว่าอย่างไรก็ตามต้องการความร่วมมือเช่นการแพร่ข้อมูล

การอ้างอิง

คณะกรรมการดำเนินการ Narita Traditional Performing Arts Festival ( inside of a section สมาคมการท่องเที่ยวเมืองนาริตะโปรโมชั่น)

หมายเลขโทรศัพท์: 0476-20-1540
หมายเลขโทรสาร: 0476-24-2185
หมายเลขอีเมล: kanpro@city.narita.chiba.jp

  • คูปอง FEEL นาริตะ
  • แกลเลอรี

Narita shikisaisai
เทศกาล

Colored Leaves Festival อันที่ 21

วันอาทิตย์วันเสาร์ที่ 14 เดือนพฤศจิกายน - วันที่ 29

Narita Drum Festival

วันอาทิตย์วันเสาร์ที่ 17 เดือนเมษายนปีค.ศ. 2021 .18 วัน: กำหนดการ

kaiunhudoichi.jpg

Naritasan Shinshoji Temple Antique Fair

ยกเลิกเป็นระยะเวลาหนึ่ง

ดูรายละเอียด