ค้นหาจากหัวข้อ

ปิด

เป็นเนื้อหาหลักจากที่นี่

คำถามที่พบบ่อย・ช่วยเหลือ

คำถาม

มีห้องรับฝากของสัมภาระและตู้ใส่ของหรือ

คำตอบ

ถึงห้องรับฝากของสัมภาระและตู้ใส่ของมีสาระใน Narita International Airport แต่ที่การติดตั้งของตู้ใส่ของเป็นทางผ่าน JR Narita Station ปิดล้อมปาก JR Narita Station บริเวณตรงกลาง (ปากทางไปยังศาลเจ้า) 3 ที่ของปาก Keisei Narita Station บริเวณตรงกลาง (ปากทางไปยังศาลเจ้า) บริเวณรอบๆ สถานีนะริทะ ไม่มีห้องรับฝากของสัมภาระและตู้ใส่ของในบริเวณใกล้เคียง Naritasan Shinshoji Temple กรณีที่มีสัมภาระไซส์ที่ใหญ่เป็นพิเศษ แนะนำฝากไว้ที่สนามบินหรือโรงแรมพัก แล้วท่องเที่ยว