ค้นหาจากหัวข้อ

ปิด

เป็นเนื้อหาหลักจากที่นี่

คำถามที่พบบ่อย・ช่วยเหลือ

คำถาม

ช่วยสอนเกี่ยวกับภูมิอากาศของอำเภอ นะริทะ

คำตอบ

ถึงอุณหภูมิเฉลี่ยต่อปีเป็นประมาณ 15 องศาและภูมิอากาศที่อบอุ่นเมื่อเทียบแล้ว แต่อุณหภูมิอากาศต่ำสุดอาจจะตกสู่ -7 องศาฤดูหนาว แนะนำควบคุมเครื่องแต่งกายโดยอ้างอิงการพยากรณ์อากาศ