ค้นหาจากหัวข้อ

ปิด

เป็นเนื้อหาหลักจากที่นี่

คำถามที่พบบ่อย・ช่วยเหลือ

คำถาม

บริการมัคคุเทศก์สามารถใช้ได้หรือ

คำตอบ

ที่ Naritasan Shinshoji Temple มีบริการไกด์อาสาของฟรี