ค้นหาจากหัวข้อ

ปิด

เป็นเนื้อหาหลักจากที่นี่

คำถามที่พบบ่อย・ช่วยเหลือ

คำถาม

กรณีที่ภัยพิบัติเกิดขึ้น ควรทำอย่างไรดี

คำตอบ

แอปพลิเคชันสมาคมการท่องเที่ยวเมืองนาริตะมีฟังก์ชันที่ดันข้อมูลซึ่งจำเป็นตอนที่ภัยพิบัติ และส่ง ช่วยใช้