ค้นหาจากหัวข้อ

ปิด

เป็นเนื้อหาหลักจากที่นี่

คำถามที่พบบ่อย・ช่วยเหลือ

คำถาม

ช่วยบอกจุดเด่นของอำเภอ นะริทะหน่อย

คำตอบ

มี Naritasan Shinshoji Temple ที่มีชื่อเสียงและตำบล มนเซนโจ Sogo Reido Sanctuary ที่คุณโซะโก, ซะคุระพลเมืองความยุติธรรมถูกบวงสรวงสถานีรถไฟศูนย์กลางเปล่าของญี่ปุ่นจุดเด่นที่หลากหลายเช่น Narita International Airport เป็นต้นในฐานะ hallowed ground ยาวนาน