ค้นหาจากหัวข้อ

ปิด

เป็นเนื้อหาหลักจากที่นี่

คำถามที่พบบ่อย・ช่วยเหลือ

คำถาม

ช่วงเวลาการบานของดอกไม้ของต้นซากุระเป็นเมื่อไร

คำตอบ

ถึงขึ้นอยู่กับปีนั้น แต่ออกดอกช่วงต้นเดือนเดือนเมษายนทุกปีที่ผ่านมา