ค้นหาจากหัวข้อ

ปิด

เป็นเนื้อหาหลักจากที่นี่

Access Free Narita

เป็นการบริการข้อมูลข่าวสารเมืองการเดินการท่องเที่ยวที่สำหรับ multiple languages ที่ทำขึ้นเพื่อเครื่องปลายทางโมบายเพื่อลูกค้าภายในเมืองการเยี่ยมเยียนที่จัดหาข้อมูลที่จำเป็นในการแนะนำสุภาพจากสถานที่ที่เพิ่งอยู่ของทุกท่านย้ายพักซื้อกินที่มองเห็นบริการแลนไร้สาย Access Free Narita สาธารณะกับมัคคุเทศก์ของอำเภอ นะริทะ

เดี๋ยวนี้ผู้คนที่แสดงการเที่ยวรอบเมืองของสมาร์ตโฟนถึงมือข้างเดียวภายในเมืองที่อำเภอ นะริทะด้วยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
ได้ข้อมูลสะดวกที่ขยายการท่องเที่ยวในเมืองเช่นข้อมูลการท่องเที่ยวและการซื้อของและข้อมูลอาหารเป็นต้นให้ใหญ่ขึ้นได้ระหว่างการเที่ยวรอบเมือง และคิด พอบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อมที่สนุกกับความพอใจของ Narita อย่างเต็มที่ได้นำไปสู่การต้อนรับยุคสมัยใหม่เพื่อลูกค้าของ Narita เมืองท่องเที่ยว และบริการนี้ทำให้เป็นจริงด้วยความร่วมมือของผู้ที่สนใจเข้าร่วมสมาชิกของสมาคมการท่องเที่ยวเมืองนาริตะ

เป็นพิเศษคำนึงถึงความสะดวกของลูกค้าจากทุกแห่งบนโลกที่ไม่มีสัญญากับบริษัทโทรศัพท์ภายในประเทศด้วย และทั้งรหัสผ่านและการลงทะเบียนไม่จำเป็น และอิสระที่จะทุกคน และจัดวางสถานีปลายทางการเชื่อมต่อที่สำหรับใช้เฉพาะที่เชื่อมต่อได้ให้อยู่ที่แต่ละที่เช่นรอบบี้ศูนย์การค้าโรงแรมในภายในเมืองตอนที่การเชื่อมต่อรอบๆ โอะโมะเทะซะนโดะที่ดำเนินต่อไปจากสถานีนะริทะถึง Naritasan Shinshoji Temple
ไม่เพียงแต่ทุกท่านของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเท่านั้นตั้งเป้าหมายไปที่ได้รับการรู้สึกถึงเสน่ห์ของการท่องเที่ยวที่นาริตะจากลูกค้าทั้งหมด

เอาล่ะ, พร้อมกับสมาร์ตโฟนและเครื่องปลายทางแท็บเล็ต ช่วยเพลิดเพลินกับการเดินเล่นนาริตะ

การแนะนำของบริการ Access Free Narita

ชื่อบริการ

การบริการข้อมูลข่าวสารเมืองการเดินการท่องเที่ยวที่ทำขึ้นเพื่อเครื่องปลายทางสมาร์ตโฟนแท็บเล็ต

Access Free Narita

ภาษาการรองรับ

日本語 ภาษาอังกฤษ

(มีกำหนดการจัดการกับภาษาจีน simplified Chinese character ภาษาจีน Chinese Traditional ภาษาเกาหลีตามลำดับ)

บริการ
เนื้อหา

ผ่านฟรี Wi-Fi (การพิสูจน์ไม่จำเป็น) ที่ลูกค้าตนเองที่มาที่นาริตะฟรีจากสมาร์ตโฟนและขอบแท็บเล็ตที่มี เป็นบริการที่อ่านค้นคว้าหน้าของข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวที่ใกล้ที่สุดได้อย่างง่ายๆ ณ ที่นั้น

 

จำนวนมัคคุเทศก์จัดให้แต่ละภาษาอังกฤษ 日本語 / 350 รายการอยู่

 

เวลาเชื่อมต่อกับฟรี Wi-Fi มีฟังก์ชันที่เว็บไซต์ที่แน่นอนแสดงโดยอัตโนมัติ และสถานีปลายทางแลนไร้สายสาธารณะที่นำเข้าครั้งนี้จัดหาข้อมูลการท่องเที่ยวของนาริตะถึงลูกค้าโดยใช้นั่น
พยายามให้ช้อปกินดูที่นักท่องเที่ยวที่ไปเยี่ยมชมอำเภอ นะริทะต้องการที่สุดณ ที่นั้นแสดงข้อมูลการท่องเที่ยว ที่ว่าพักย้าย และทำการเดินทางในระยะสั้นๆ อย่างเสรีภายในเมือง

แลนไร้สายสาธารณะ
บริการ
ย่าน

ที่บริเวณโอะโมะเทะซะนโดะ Naritasan Shinshoji Temple รอบบี้โรงแรมในอำเภอ นะริทะแต่ละที่ในสถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอ นะริทะ AEON MALL Narita อื่น มีกำหนดการการสนับสนุนบริการตามลำดับ

บริเวณรอบๆ จุดแลนไร้สายสถานีปลายทางการติดตั้งสาธารณะ ติดประกาศสติกเกอร์ของการออกแบบของรูปขวาไว้

กลับมาที่หัวแถวของหน้า

วิธี Access Free Narita สาธารณชนแลนไร้สายการเชื่อมต่อ

วิธีฟรี Wi-Fi การเชื่อมต่อ

อุปกรณ์หลากหลายเช่นคอมพิวเตอร์สมาร์ตโฟนเครื่องเล่นเกมที่ติดตั้งฟังก์ชันแลนไร้สาย (ระบบไว-ไฟ) ที่ใช้ประโยชน์ได้
ช่วยเชื่อมต่อทั้งอย่างนั้น เพราะพบ SSID AccessFreeNarita ในพื้นที่บริการระบบไว-ไฟ
ล็อกอินการพิสูจน์ไม่จำเป็น

เกี่ยวกับลำดับการเชื่อมต่อ ดูที่ด้านล่าง

(ตัวอย่าง) ในกรณีไอโฟน

หน้าการแนะนำของสถานที่ทำการการติดตั้งความร่วมมือแสดง หลังจากเชื่อมต่อกับ AccessFreeNarita แลนไร้สายสาธารณะ พอเปิดเบราเซอร์

หาข้อมูลได้โดยใช้ฟังก์ชัน GPS จากสถานที่ปัจจุบัน
※ช่วยทำฟังก์ชัน GPS ของสมาร์ตโฟนอย่างมีประสิทธิผลล่วงหน้า

ความระมัดระวังความต้องการ เมื่อใช้

การเดิน ในขณะที่จ้องมองหน้าจอของสมาร์ตโฟนและโทรศัพท์มือถืออันตรายมาก
ในเมือง รถยนต์และรถจักรยานวิ่ง มีบันไดและทางสูงต่ำด้วย
นอกจากนั้นมีคนจำนวนมากสวนกันเช่นคนที่ผลักคนและรถเข็นเด็กของการวิ่งอย่างรวดเร็วเป็นต้นอยู่ด้วย
เลิกสมาร์ตโฟนการเดินกันเถอะ เพราะอาจจะเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับไม่เพียงแต่ตัวเองเท่านั้นคนบริเวณโดยรอบเรื่องด้วย

Terms of Use ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

 • ค่าใช้ของ Access Free Narita (ด้านล่างบริการนี้) เป็นฟรี บริการการคิดค่าบริการในอินเตอร์เนตของผู้ใช้มีภาระ
 • กรณีที่ส่งและรับข้อมูลสูงของ Stealth เพราะแลนไร้สายไม่เปลี่ยนให้เป็นรหัสลับ แนะนำคุ้มครองเนื้อหาการสื่อสารโดยใช้ SSL หรือ VPN อินเตอร์เนตที่รักษาความปลอดภัยไว้
 • ช่วยเกิดมาตรการความปลอดภัยของอุปกรณ์เกี่ยวกับการใช้ของบริการนี้ในผู้ใช้
 • ห้ามการกระทำและอาชญากรรมการกระทำการรบกวนโดยขัดต่อจริยธรรมและความสงบเรียบร้อยทางสังคม ที่ใช้บริการนี้
 • การส่งอีเมลจำนวนมากถูกจำกัด
 • เพื่อไม่รบกวนทางผู้ใช้อื่น ต้องการการระวังเอาใจใส่
 • กรณีที่มีการกระทำที่ถูกห้าม ออกคำสั่งให้ผู้ใช้ทำการหยุดการใช้ และต้องยกเลิกการสนับสนุนของบริการนี้ได้และ
 • อำเภอ นะริทะและผู้ประกอบกิจการการสนับสนุนของบริการนี้ไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับความเสียหายไม่ว่าแบบไหนก็ตามที่ผู้ใช้หรือบุคคลที่สามเผชิญโดยใช้บริการนี้เลยด้วย
 • เวลาอาชญากรรมเกิดขึ้นโดยใช้บริการนี้ อาจจะจัดหาข้อมูลที่ตำรวจตามคำขอ
 • เห็นชอบล่วงหน้า เพราะอาจจะยกเลิกบริการนี้โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าเพราะสาเหตุเช่นความพิการของอนุรักษ์นิยมการตรวจสอบและสิ่งอำนวยความสะดวกเน็ตเวิร์คที่ถูกแขวนบนระบบ
 • คูปอง FEEL นาริตะ
 • แกลเลอรี

Narita shikisaisai
เทศกาล

Colored Leaves Festival อันที่ 21

วันอาทิตย์วันเสาร์ที่ 14 เดือนพฤศจิกายน - วันที่ 29

Narita Drum Festival

วันอาทิตย์วันเสาร์ที่ 17 เดือนเมษายนปีค.ศ. 2021 .18 วัน: กำหนดการ

kaiunhudoichi.jpg

Naritasan Shinshoji Temple Antique Fair

ยกเลิกเป็นระยะเวลาหนึ่ง

ดูรายละเอียด