ค้นหาจากหัวข้อ

ปิด

เป็นเนื้อหาหลักจากที่นี่

Access Free Narita

เป็นบริการเมืองการเดินข้อมูลการท่องเที่ยวที่สำหรับ multiple languages ที่ทำขึ้นเพื่อเครื่องปลายทางโมบายเพื่อลูกค้าภายในเมืองการเยี่ยมเยียนที่จัดหาข้อมูลที่จำเป็นในการแนะนำสุภาพจากสถานที่ที่เพิ่งอยู่ของทุกท่านย้ายพักซื้อกินที่มองเห็นบริการแลนไร้สาย " Access Free Narita" สาธารณะกับมัคคุเทศก์ของอำเภอ นะริทะ

เดี๋ยวนี้ผู้คนที่แสดงการเที่ยวรอบเมืองของสมาร์ตโฟนถึงมือข้างเดียวภายในเมืองที่อำเภอ นะริทะด้วยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
ได้ข้อมูลสะดวกที่ขยายข้อมูลการท่องเที่ยวและการซื้อของและการท่องเที่ยวในเมืองเช่นข้อมูลอาหารเป็นต้นให้ใหญ่ขึ้นได้ระหว่างการเที่ยวรอบเมือง และคิดว่า บำรุงรักษาสิ่งแวดล้อมที่สนุกกับความพอใจของ Narita อย่างเต็มที่ได้นำไปสู่ "การต้อนรับ" ยุคสมัยใหม่เพื่อลูกค้าของ Narita เมืองท่องเที่ยว และบริการนี้ทำให้เป็นจริงด้วยความร่วมมือของผู้ที่สนใจเข้าร่วมสมาชิกของสมาคมการท่องเที่ยวเมืองนาริตะ

เป็นพิเศษคำนึงถึงความสะดวกของลูกค้าจากทุกแห่งบนโลกที่ไม่มีสัญญากับบริษัทโทรคมนาคมภายในประเทศด้วย และทั้งรหัสผ่านและการลงทะเบียนไม่จำเป็น และอิสระที่จะทุกคน และจัดวางสถานีปลายทางการเชื่อมต่อที่สำหรับใช้เฉพาะที่เชื่อมต่อได้ให้อยู่ที่แต่ละที่เช่นรอบบี้ศูนย์การค้าโรงแรมในภายในเมืองตอนที่การเชื่อมต่อรอบๆ โอะโมะเทะซะนโดะที่ดำเนินต่อไปจากสถานีนะริทะถึง Naritasan Shinshoji Temple
ไม่เพียงแต่ทุกท่านของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเท่านั้นตั้งเป้าหมายไปที่ได้รับการรู้สึกถึงเสน่ห์ของการท่องเที่ยวที่นาริตะจากลูกค้าทั้งหมด

เอาล่ะ, พร้อมกับสมาร์ตโฟนและเครื่องปลายทางแท็บเล็ต ช่วยเพลิดเพลินกับการเดินเล่นนาริตะ

การแนะนำของบริการ Access Free Narita

ชื่อบริการ

บริการข้อมูลการท่องเที่ยวเมืองการเดินที่ทำขึ้นเพื่อเครื่องปลายทางสมาร์ตโฟนแท็บเล็ต

" Access Free Narita"

ภาษาการรองรับ

日本語 ภาษาอังกฤษ

(มีกำหนดการจัดการกับภาษาจีน simplified Chinese character ภาษาจีน Chinese Traditional ภาษาเกาหลีตามลำดับ)

บริการ
เนื้อหา

ผ่านฟรี Wi-Fi (การพิสูจน์ไม่จำเป็น) ที่ลูกค้าตนเองที่มาที่นาริตะฟรีจากสมาร์ตโฟนและขอบแท็บเล็ตที่มี เป็นบริการที่อ่านค้นคว้าหน้าของข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวที่ใกล้ที่สุดได้อย่างง่ายๆ ณ ที่นั้น

 

จำนวนมัคคุเทศก์จัดให้แต่ละภาษาอังกฤษ 日本語 / 350 รายการอยู่

 

เวลาเชื่อมต่อกับฟรี Wi-Fi มีฟังก์ชันที่เว็บไซต์ที่แน่นอนแสดงโดยอัตโนมัติ และสถานีปลายทางแลนไร้สายสาธารณะที่นำเข้าครั้งนี้จัดหาข้อมูลการท่องเที่ยวของนาริตะถึงลูกค้าโดยใช้นั่น
พยายามให้ "ช้อป" " กิน" " ดู" ที่นักท่องเที่ยวที่ไปเยี่ยมชมอำเภอ นะริทะต้องการที่สุดณ ที่นั้นแสดงข้อมูลการท่องเที่ยว ที่ว่า "พัก" " ย้าย" และทำการเดินทางในระยะสั้นๆ อย่างเสรีภายในเมือง

แลนไร้สายสาธารณะ
บริการ
ย่าน

ที่บริเวณโอะโมะเทะซะนโดะ Naritasan Shinshoji Temple รอบบี้โรงแรมในอำเภอ นะริทะแต่ละที่ในสถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอ นะริทะ AEON MALL Narita อื่น มีกำหนดการการสนับสนุนบริการตามลำดับ

บริเวณรอบๆ จุดแลนไร้สายสถานีปลายทางการติดตั้งสาธารณะ ติดประกาศสติกเกอร์ของการออกแบบของรูปขวาไว้

กลับมาที่หัวแถวของหน้า

วิธี Access Free Narita สาธารณชนแลนไร้สายการเชื่อมต่อ

วิธีฟรี Wi-Fi การเชื่อมต่อ

อุปกรณ์หลากหลายเช่นคอมพิวเตอร์สมาร์ตโฟนเครื่องเล่นเกมที่ติดตั้งฟังก์ชันแลนไร้สาย (ระบบไว-ไฟ) ที่ใช้ประโยชน์ได้
ช่วยเชื่อมต่อทั้งอย่างนั้น เพราะพบ SSID " AccessFreeNarita" ในพื้นที่บริการระบบไว-ไฟ
ล็อกอินการพิสูจน์ไม่จำเป็น

เกี่ยวกับลำดับการเชื่อมต่อ ดูที่ด้านล่าง

(ตัวอย่าง) ในกรณีไอโฟน

หน้าการแนะนำของสถานที่ทำการการติดตั้งความร่วมมือแสดง หลังจากเชื่อมต่อกับ " AccessFreeNarita" แลนไร้สายสาธารณะ พอเปิดเบราเซอร์

หาข้อมูลได้โดยใช้ฟังก์ชัน GPS จากสถานที่ปัจจุบัน
※ช่วยทำฟังก์ชัน GPS ของสมาร์ตโฟนอย่างมีประสิทธิผลล่วงหน้า

ความระมัดระวังความต้องการ เมื่อใช้

การเดิน ในขณะที่จ้องไปที่หน้าจอของสมาร์ตโฟนและโทรศัพท์มือถืออันตรายมาก
ในเมือง รถยนต์และรถจักรยานวิ่ง มีบันไดและทางสูงต่ำด้วย
นอกจากนั้นมีคนจำนวนมากสวนกันเช่นคนที่ผลักคนและรถเข็นเด็กของการวิ่งอย่างรวดเร็วเป็นต้นอยู่ด้วย
เลิก "สมาร์ตโฟนการเดินกันเถอะ" เพราะอาจจะเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับไม่เพียงแต่ตัวเองเท่านั้นคนบริเวณโดยรอบเรื่องด้วย

กฎข้อบังคับในการใช้ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

 • ค่าใช้ของ Access Free Narita (ด้านล่างบริการนี้) เป็นฟรี บริการการคิดค่าบริการในอินเตอร์เนตของผู้ใช้มีภาระ
 • กรณีที่ส่งและรับข้อมูลสูงของ Stealth เพราะแลนไร้สายไม่เปลี่ยนให้เป็นรหัสลับ แนะนำคุ้มครองเนื้อหาการสื่อสารโดยใช้ SSL หรือ VPN อินเตอร์เนตที่รักษาความปลอดภัยไว้
 • ช่วยเกิดมาตรการความปลอดภัยของอุปกรณ์เกี่ยวกับการใช้ของบริการนี้ในผู้ใช้
 • ห้ามการกระทำและอาชญากรรมการกระทำการรบกวนโดยขัดต่อจริยธรรมและความสงบเรียบร้อยทางสังคม ที่ใช้บริการนี้
 • การส่งอีเมลจำนวนมากถูกจำกัด
 • เพื่อไม่รบกวนทางผู้ใช้อื่น ต้องการการระวังเอาใจใส่
 • กรณีที่มีการกระทำที่ถูกห้าม ออกคำสั่งให้ผู้ใช้ทำการหยุดการใช้ และต้องยกเลิกการสนับสนุนของบริการนี้ได้และ
 • อำเภอ นะริทะและผู้ประกอบกิจการการสนับสนุนของบริการนี้ไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับความเสียหายไม่ว่าแบบไหนก็ตามที่ผู้ใช้หรือบุคคลที่สามเผชิญโดยใช้บริการนี้เลยด้วย
 • เวลาอาชญากรรมเกิดขึ้นโดยใช้บริการนี้ อาจจะจัดหาข้อมูลที่ตำรวจตามคำขอ
 • เห็นชอบล่วงหน้า เพราะอาจจะยกเลิกบริการนี้โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าโดยสาเหตุเช่นความพิการของอนุรักษ์นิยมการตรวจสอบและสิ่งอำนวยความสะดวกเน็ตเวิร์คที่ถูกแขวนบนระบบ
 • คูปอง FEEL นาริตะ
 • แกลเลอรี

Narita shikisaisai
เทศกาล

Narita Drum Festival

วันเสาร์ที่ 20 เดือนเมษายนปีค.ศ. 2024 วันอาทิตย์วันที่ 21

Fudo Oido Tea Ceremony

จัดแต่ละวันเสาร์ Sundays and holidays ที่อยู่ระหว่างระยะเวลา - วันที่ 29 เดือนเมษายน ( Sundays and holidays วันจันทร์) วันอาทิตย์ที่ 14 เดือนเมษายนปีค.ศ. 2024

ดูรายละเอียด