ค้นหาจากหัวข้อ

ปิด

เป็นเนื้อหาหลักจากที่นี่

ฟรีWi-Fi

ใจความสำคัญบริการ

เพื่อทำให้ความสะดวกของนักท่องเที่ยวสูงขึ้นที่อำเภอ นะริทะ เตรียมจุด Wi-fi สะดวก

Access Free Narita

ผ่านฟรี Wi-Fi (การพิสูจน์ไม่จำเป็น) ที่ลูกค้าตนเองที่มาที่นาริตะฟรีจากสมาร์ตโฟนและเครื่องปลายทางแท็บเล็ตที่มี เป็นบริการที่อ่านค้นคว้าหน้าของข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวที่ใกล้ที่สุดได้อย่างง่ายๆ ณ ที่นั้น
ช่วยเกิดมาตรการความปลอดภัยในผู้ใช้ เพราะแลนไร้สายไม่เปลี่ยนให้เป็นรหัสลับ

ศูนย์ย่านหลักสามารถใช้ได้

บริเวณโอะโมะเทะซะนโดะ Naritasan Shinshoji Temple รอบบี้โรงแรมในอำเภอ นะริทะแต่ละที่ในสถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอ นะริทะ AEON MALL Narita อื่น

SSID

AccessFreeNarita


NARITA Free ระบบไว-ไฟ

ที่สนามบินนาริตะ สามารถใช้บริการระบบไว-ไฟได้ที่ฟรีที่แต่ละที่ในสถานีปลายทาง

※เพราะสถานการณ์ความแออัดของสิ่งแวดล้อมและสายของลูกค้าการตกของอัตราความเร็วในการสื่อสารอาจจะติดต่อยาก
※กรณีที่การสื่อสารที่ต้องการความปลอดภัยถูกทำ แนะนำใช้บริการ VPN (เน็ตเวิร์คพลทหารเสมือน) และระบบไว-ไฟที่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

ศูนย์ย่านหลักสามารถใช้ได้

อาคาร Narita International Airport สถานีปลายทาง

SSID FreeWiFi-NARITA 
วิธีการเชื่อมต่อคู่มือการใช้งาน

http://www.narita-airport.jp/jp/service/svc_33_wire (External link)

  • แกลเลอรี

Narita shikisaisai
เทศกาล

Narita Eel Festival

วันศุกร์ที่ 12 เดือนกรกฎาคม - วันพุธที่ 28 เดือนสิงหาคม

Naritasan Mitama Festival, Bon Dance Festival

วันเสาร์วันศุกร์ที่ 23 เดือนสิงหาคม - วันที่ 24 

kaiunhudoichi.jpg

Naritasan Shinshoji Temple Antique Fair

วันที่ 28 ทุกเดือน (พักผ่อนเดือนมกราคม)

ดูรายละเอียด