ค้นหาจากหัวข้อ

ปิด

เป็นเนื้อหาหลักจากที่นี่

Narita City Tourist Information Office

แนะนำจุดแนะนำนักท่องเที่ยวในอำเภอ นะริทะและย่านบริเวณใกล้เคียง ที่จุดแนะนำนักท่องเที่ยว จัดหาการแนะนำและบริการทุกชนิดจากในและนอกประเทศถึงนักท่องเที่ยวมาเยือน และจัดเตรียมข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวและข้อมูลการเดินทางข้อมูลที่สถานที่ที่ไปปฏิบัติภารกิจเช่นเทศกาลเป็นต้นเท่านั้นอย่างพร้อมเพรียง เกี่ยวกับการท่องเที่ยวช่วยแวะในกรณีการท่องเที่ยวที่นาริตะแบบรับคำโดยง่าย เพราะมีประชุมหารือที่หลากหลาย และใส่

Narita City Tourist Information Office

ที่จุดแนะนำนักท่องเที่ยวที่ทางออกทิศตะวันออก JR Narita Station ทำสถานที่ท่องเที่ยวของนาริตะและการแนะนำของเทศกาลการแนะนำของแหล่งที่พัก นอกจากนั้นจัดเตรียมแผ่นพับโฆษณาแต่ละประเภทอย่างพร้อมเพรียงอย่างอุดมสมบูรณ์ด้วย

Narita Kankokan (Narita Tourist Pavilion)

เป็นฐานการส่งของข้อมูลการท่องเที่ยวนาริตะในระหว่างทางของโอะโมะเทะซะนโดะที่เปลี่ยนไปสู่ Naritasan Shinshoji Temple นอกจากการจัดแสดงที่รู้การแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวและประวัติศาสตร์วัฒนธรรมของนาริตะ เทศกาลที่มีประสบการณ์เป็นพื้นฐานของวัฒนธรรมญี่ปุ่นได้รับการจัดด้วย

รายการจุดแนะนำนักท่องเที่ยว

  • คูปอง FEEL นาริตะ
  • แกลเลอรี

Narita shikisaisai
เทศกาล

Sogo Reido Hydrangea Festival

วันอาทิตย์วันอาทิตย์ที่ 2 เดือนมิถุนายน - วันที่ 23

Narita Gion Festival

วันอาทิตย์วันศุกร์ที่ 5 เดือนกรกฎาคม - วันที่ 7

kaiunhudoichi.jpg

Naritasan Shinshoji Temple Antique Fair

วันที่ 28 ทุกเดือน (พักผ่อนเดือนมกราคม)

ดูรายละเอียด