ค้นหาจากหัวข้อ

ปิด

เป็นเนื้อหาหลักจากที่นี่

ที่จอดรถย่านสนามบินนาริตะ

No แผนที่ ชื่อที่จอดรถ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์
1 การจอดรถดวงอาทิตย์ 134, โคะมะอิโนะ, นะริทะ-ชิ, จังหวัด ชิบะ 0476-33-1123
2 โรงรถอาละดินการเช่า 530-29, โทะโคะอุ, นะริทะ-ชิ, จังหวัด ชิบะ 0476-33-0600
3 การจอดรถความสุดขีด 529-1, โทะโคะอุ, นะริทะ-ชิ, จังหวัด ชิบะ 0476-33-0007
4 การจอดรถ ABC 598-1, โทะโคะอุ, นะริทะ-ชิ, จังหวัด ชิบะ 0476-33-0203
5 ที่จอดรถคิอุชิ 604, โทะโคะอุ, นะริทะ-ชิ, จังหวัด ชิบะ 0476-32-0310
6 สึริซุโทะคะชิมะพะคินกุคินคิญี่ปุ่น 530-27, โทะโคะอุ, นะริทะ-ชิ, จังหวัด ชิบะ 0476-33-8303
7 การจอดรถคราวน์ 530-10, โทะโคะอุ, นะริทะ-ชิ, จังหวัด ชิบะ 0476-33-8228
8 การจอดรถท่าอากาศยานนานาชาติ 477, โทะโคะอุ, นะริทะ-ชิ, จังหวัด ชิบะ 0476-32-0618
9 การจอดรถคอสโม 495-2, โทะโคะอุ, นะริทะ-ชิ, จังหวัด ชิบะ 0476-32-1376
10 การจอดรถเดอะ 560-5, โทะโคะอุ, นะริทะ-ชิ, จังหวัด ชิบะ 0476-32-0628
11 Sun Red Garege Lot 263-1, โทะโคะอุ, นะริทะ-ชิ, จังหวัด ชิบะ 0476-33-1414
12 การจอดรถเครื่องบินจัมโบ้ 513-42, โทะโคะอุ, นะริทะ-ชิ, จังหวัด ชิบะ 0476-32-1277
13 การจอดรถ JOY 586-3, โทะโคะอุ, นะริทะ-ชิ, จังหวัด ชิบะ 0476-33-0919
14 การจอดรถนาริตะสนามบินเครื่องบินไอพ่น 530-40, โทะโคะอุ, นะริทะ-ชิ, จังหวัด ชิบะ 0476-32-0160
15 การจอดรถนาริตะสนามบิน 478-1, โทะโคะอุ, นะริทะ-ชิ, จังหวัด ชิบะ 0476-32-0666
16 การจอดรถสนามบินนาริตะที่จอดรถราชสำนัก 559-1, โทะโคะอุ, นะริทะ-ชิ, จังหวัด ชิบะ 0476-33-1254
17 การจอดรถสนามบินนาริตะ 598-2, โทะโคะอุ, นะริทะ-ชิ, จังหวัด ชิบะ 0476-32-1077
18 คิงส์คุณการดัดผม 1090-1, โคะซุเกะ, นะริทะ-ชิ, จังหวัด ชิบะ 0476-33-0251
19 การจอดรถเที่ยวบินใหม่ 419-5, โทะโคะอุ, นะริทะ-ชิ, จังหวัด ชิบะ 0476-33-1188
20 ที่จอดรถ MARUEI 234, โทะโคะอุ, นะริทะ-ชิ, จังหวัด ชิบะ 0476-32-0243
21 การจอดรถรอยัล 190, โทะโคะอุ, นะริทะ-ชิ, จังหวัด ชิบะ 0476-33-1254
22 การจอดรถ USA 530-38, โทะโคะอุ, นะริทะ-ชิ, จังหวัด ชิบะ 0476-33-0633
23 การจอดรถ aloha 157, โคะมะอิโนะ, นะริทะ-ชิ, จังหวัด ชิบะ 0476-32-0453
24 ความสุดขีดอาละดิน & 517-1, โทะโคะอุ, นะริทะ-ชิ, จังหวัด ชิบะ 0476-33-1213
25 สถานีปลายทาง J3 การจอดรถ 108-3, โคะมะอิโนะ, นะริทะ-ชิ, จังหวัด ชิบะ 0476-30-3200
26 การจอดรถ Z1 151-1, โคะมะอิโนะ, นะริทะ-ชิ, จังหวัด ชิบะ 0476-33-1717
27 บริการที่จอดรถนาริตะ การจอดรถ 134, โคะมะอิโนะ, นะริทะ-ชิ, จังหวัด ชิบะดวงอาทิตย์ 0476-32-0385
28 การจอดรถนาริตะ Newport 832-1, โคะมะอิโนะ, นะริทะ-ชิ, จังหวัด ชิบะ 0476-33-0930
29 การจอดรถ Mickey 586-3, โทะโคะอุ, นะริทะ-ชิ, จังหวัด ชิบะ 0476-30-2008
30 การจอดรถนาริตะศูนย์กลาง 1045-1, โคะซุเกะ, นะริทะ-ชิ, จังหวัด ชิบะ 0476-32-0655
31 ParK500 108-3, โคะมะอิโนะ, นะริทะ-ชิ, จังหวัด ชิบะ 0476-33-8811
32 การจอดรถ go-go 469-1, โคะมะอิโนะ, นะริทะ-ชิ, จังหวัด ชิบะ 0476-30-3955

ช่วยยืนยันตำแหน่งของที่จอดรถที่ PDF

แผนที่ย่านสนามบินนาริตะที่จอดรถ ( PDF : 912KB )

ที่หน้าดาวน์โหลดของ Reader อะโดบี

กรณีที่ดูไฟล์ของ Portable Document Format Reader อะโดบีจำเป็น ช่วยดาวน์โหลดทางที่ไม่มี Reader อะโดบีฟรีจากหน้าที่เชื่อมโยงของธง

  • คูปอง FEEL นาริตะ
  • แกลเลอรี

Narita shikisaisai
เทศกาล

การไปวัดครั้งแรกของปีใหม่

ต้องการความร่วมมือการไปสักการะการกระจาย
เดือนมกราคม

Plum Blossom Festival

วันเสาร์ที่ 20 เดือนกุมภาพันธ์ - วันอาทิตย์ที่ 7 เดือนมีนาคม

kaiunhudoichi.jpg

Naritasan Shinshoji Temple Antique Fair

ยกเลิกเป็นระยะเวลาหนึ่ง

ดูรายละเอียด