ค้นหาจากหัวข้อ

ปิด

เป็นเนื้อหาหลักจากที่นี่

เกี่ยวกับ Narita Traditional Performing Arts Festival วันอาทิตย์ที่ 17 เดือนกันยายน

 

เกี่ยวกับ Narita Traditional Performing Arts Festival ที่ที่มีขึ้นวันอาทิตย์.17 วันวันเสาร์ที่ 16 เดือนกันยายนวันอาทิตย์ที่ 17 เดือนกันยายนเพราะอากาศมีฝนที่มีเพียงแค่การพบปะที่ศาลากลางจังหวัดท้องฟ้าในศูนย์ศิลปะอำเภอ นะริทะวัฒนธรรมที่มีขึ้น

มากขอโทษนะคะความเข้าใจกรุณาช่วยร่วมมือ

http://www.nrtk.jp/enjoy/shikisaisai/traditional-performing-arts. html