ค้นหาจากหัวข้อ

ปิด

เป็นเนื้อหาหลักจากที่นี่

ค่ายของฤดูใบไม้ร่วงเดือนกันยายน Narita Traditional Performing Arts Festival

Narita Traditional Performing Arts Festival ได้รับการจัดวันอาทิตย์วันเสาร์ที่ 17 เดือนกันยายนปีค.ศ. 2022 วันที่ 18
เช่นภายในนาริตะ กลุ่มศิลปะดั้งเดิมรวมตัวกันจากกลางแจ้งภายในจังหวัด และเทศกาลและการเต้นหลากหลายศิลปะดั้งเดิมเช่น lion dance ถูกแสดง
จากภายในเมือง " Odori Hanami Dance" ที่ถูกสืบทอดตั้งแต่ " Narita Gion Festival" และ Genroku Era ที่มีประเพณีของประมาณ 300 ปีปรากฏขึ้น

http://www.nrtk.jp/enjoy/shikisaisai/traditional-performing-arts.html

วันเสาร์ที่ 17 เดือนกันยายน

 

วันอาทิตย์ที่ 18 เดือนกันยายน