ค้นหาจากหัวข้อ

ปิด

เป็นเนื้อหาหลักจากที่นี่

Plum Blossom Festival เดือนกุมภาพันธ์ปีค.ศ. 2023

" Plum Blossom Festival" ที่ประจำปีในฐานะเทศกาลที่แจ้งนะริทะการมาเยือนของฤดูใบไม้ผลิอย่างฉับไว
2,023 ปี จัดการแสดงคอนเสิร์ตในในวันอาทิตย์วันเสาร์เทศกาลต้นอุเมะระยะเวลาของ - วันที่ 5 เดือนมีนาคมวันที่ 18 เดือนกุมภาพันธ์
ทำให้ดอกไม้ที่ต้นอุเมะงดงามบาน และทำให้ตาของทุกท่านของการเดินเล่นสนุก

สภาพของ Naritasan Shinshoji Temple

 

 

สภาพของ Sogo Reido Sanctuary

 

 

 ข้อมูล Plum Blossom Festival รายละเอียด